OnsKenia is aangesloten bij de SGR
OnsKenia is aangesloten bij het Calamiteitenfonds
Privacy verklaring pagina - Olifanten bewaking toezicht

Privacy policyVerwerking persoonsgegevens

Disclaimer

Disclaimer
Op geen enkele wijze kunnen rechten worden ontleend aan / dan wel aanspraak gemaakt worden op de inhoud van de website van OnsKenia.

Bij het samenstellen van de inhoud van de website heeft OnsKenia de zorgvuldigheid betracht tot het verstrekken van informatie wat inmiddels weer verouderd kan zijn en dan wel onderhavig is aan invloeden en niet meer correct kan worden weer gegeven.

  • OnsKenia is niet aansprakelijk in de breedste zin van het woord voor eventuele schade die eventueel zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van gegevens weergegeven op de website.
  • OnsKenia verwerpt enige vorm van aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het gebruik van deze gegevens of gegevens waarnaar links op deze website verwijzen.
  • Gehele inhoud en links op deze website kunnen zonder waarschuwing worden gewijzigd, geven geen garanties met betrekking tot de aard van de informatie van de website op basis van de inhoud van deze website.
  • Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van de informatie verkregen van de website wordt door OnsKenia uitdrukkelijk afgewezen.
  • Gekoppelde links voor het verstrekken van informatie zijn slechts opgenomen ter informatie. OnsKenia aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, advertenties, producten of andere zaken op websites van derden waarvan een link bestaat naar of afkomstig is van OnsKenia.
  • OnsKenia is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade of verlies veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of door het afgaan op de inhoud, goederen of diensten als aangeboden op dergelijke websites of bronnen.

Links
Deze website bevat diverse links en verwijzingen naar andere websites. De verwijzingen dienen alleen ter informatie van de gebruiker om verdere relevante informatie te vinden voor de samengestelde reizen door OnsKenia. Voor de inhoud en content van deze websites kunnen wij geen enkele verantwoordelijkheid dragen.

Copyright
Alle rechten berusten bij OnsKenia, tenzij anders vermeld. Materiaal van derden wordt uitsluitend gebruikt met toestemming van de rechthebbenden. Mocht u ondanks onze zorgvuldigheid menen rechten te kunnen ontlenen aan materiaal op onze website, laat ons dat dan zo spoedig mogelijk weten.

Niets uit de uitgaven mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van OnsKenia openbaar gemaakt of verveelvoudigd worden, waaronder begrepen het reproduceren in digitale, elektronische, optische of andere vorm of het reproduceren ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling of voor eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt privé van aard is of voor het overnemen in enig dag-, nieuws-, weekblad of tijdschrift (al of niet in digitale vorm of online) of in een radio of televisie uitzending.